فروردین 27, 1395
اخبار تلگرام

اختلالات در تلگرام 26 فروردین 1395

تلگذامرئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات: اختلالات در تلگرام هیچ ارتباطی به ایران ندارد . اختلالات در تلگرام به گزارش ایران، محمدرضا فرنقی […]