فروردین 27, 1395
اخبار تلگرام

بروز رسانی جدید تلگرام نسخه v. 3.8.0

بروز رسانی جدید تلگرام در تاریخ 13 آپریل منتشر شد. بروز رسانی جدید تلگرام نسخه v. 3.8.0 در این نسخه تغییراتی در صفحات چت ها و […]